சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான ஓட்டப் போட்டி
கிழக்குப் பல்கலைக்கழக கலை கலாசார பீடத்தின் 3ம் வருட மாணவனாகிய கோவிந்தராசா கோகிலநாதன் எதிர்வரும் 6 ஆம், 7 ஆம் திகதி ஏப்பிரல் மாதம் சுவிஸ்லாந்தில் சென்ட் கலன் நகரில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான ஓட்டப் போட்டியில் (Cross Country Championship) பங்கு கொள்வதற்காக சுவிஸ்லாந்து பயணமானாரRead More...
Sri Lanka National Universities Basketball (Men and Women)
The 2nd Asian University 3x3 Basketball Championship – 2016 was held in Macua,China from 19th to 24th July 2016Read More...
The National Sports and Physical Fitness Promotion Week and Special Day January 25 -30, 2016
In accordance with a proposal made by the Ministry of Sports on the directions of His Excellency the President, the government has declared the week commencing from 25th to 30th January 2016.Read More...
The Sri Lanka University Games 2016 (SLUG 2016)
The Sri Lanka University Games 2016 (SLUG 2016) main events were held form September 1st to 13th 2016, was organized by Wayamba University of Sri LankaRead More...

Welcome to the Physical Education Unit of Eastern University, Sri Lanka

Sports Facilities are available at the main campus at vantharumoolai. There are two bodies, which are set up to promote sports activities at the university.

VISION

To socialize a law- abiding and socially productive graduate, with the ability of effective leadership qualities and fair decision making, who is physically and mentally well balance

MISSION

To produce an active and healthy generation with theoretically knowledge and practical activities of physical education

Events

About Us

Sports Facilities are available at the main campus at vantharumoolai. This Department is responsible for the organization and administration of Physical Education and recreational programmers of the University.The sports activities are promoted by the Sports Council and Sports Advisory Board, the Department provides facilities for various games

Specialist Coaching is given by Specialist Coaches and the best lots participates in the Inter University Mini Olympic (SLUG) Competitions and Read More...